Hoidettu ja viihtyisä piha luo mielikuvan hyvin hoidetusta taloyhtiöstä. Se lisää asumisviihtyisyyttä ja nostaa asunnon arvoa. Hyvin suunniteltu ja kunnostettu piha säilyy hyväkuntoisena kymmeniä vuosia, kun sitä hoidetaan säännöllisesti.

Asiakkainamme on lukuisia taloyhtiöitä. Olemme suunnitelleet ja kunnostaneet monien taloyhtiöiden pihoja istutusalueineen. Meillä on myös useita monivuotisia pihanhoitosopimuksia taloyhtiöiden kanssa. Hoitosopimus lähtee taloyhtiön tarpeista; sopimuksen laajuus ja hoitokäyntien määrä määritellään aina tapauskohtaisesti.

Pitkän tähtäimen hoitosuunnitelmassa (PTS) pihan kunnostus-ja hoitotyöt jaksotetaan seuraaville 5-10 vuodelle. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa varten kartoitamme olevan kasvillisuuden kunnon ja tarvittavat hoitotoimenpiteet. Suunnitelmassa esitetään kirjallisesti mitä toimenpiteitä minäkin vuonna tehdään, ja mitkä ovat vuosittaiset kustannukset. Pitkän tähtäimen suunnitelma soveltuu erityisesti taloyhtiöiden piha-alueiden tason säilyttämiseen ja vuosittaisten kustannusten tasaamiseen.


taloyhtion piha