Hyvä suunnitelma on tarpeen, kun suunnittelet uuden pihan rakentamista tai vanhan uudistamista. Suunnittelun aluksi tulemme tutustumaan pihaan. Käymme läpi toiveet puutarhan rakentamiseksi tai kunnostamiseksi ja ideoimme yhdessä puutarhaan uutta ilmettä. Pihasuunnitelma voi olla laaja, kaikki pihan toiminnot sisältävä suunnitelma, tai osasuunnitelma pienemmästä alueesta, esim. perennaistutuksesta. Laajuus riippuu aina asiakkaan tarpeista ja budjetista. Teemme pihasuunnittelua sekä yksityisille pihanomistajille että taloyhtiöille.

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelma sisältää ideoita pihan ilmeestä, toimintojen sijoittelusta, kasveista ja materiaaleista. Luonnossuunnitelma on varsinaista pihasuunnitelmaa edullisempi, ja se sopii pohjaksi silloin, kun asiakas haluaa toteuttaa pihansa itse ja tarvitsee ideoita oman työnsä tueksi.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma laaditaan luonnoksen pohjalta. Yleissuunnitelma on tarkempi, mittoihin perustuva kuva pihan ilmeestä, eri toimintojen sijoittumisesta pihalla, istutusalueista, oleskelu-ja leikkialueista, kulkuväylistä, kiveyksistä ja valaistuksesta. Yleissuunnitelma sisältää myös ehdotukset käytettävistä kasveista ja materiaaleista. Yleissuunnitelman mukana annetaan alustava kustannuarvio pihan toteutuskustannuksista.

Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma tehdään hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Se on sisällöltään yksityiskohtaisempi kuin yleissuunnitelma. Toteutussuunnitelma sisältää tarkat mitat ja korot sekä asiakkaan kanssa sovitut materiaalit ja kasvit määrineen. Toteutussuunnitelman mukana annetaan työselostus ja kustannusarvio rakentamiskustannuksista, sekä tarvittaessa leikkaus- ja detaljikuvat ja pinnantasaussuunnitelma. Toteutussuunnitelman avulla asiakas voi pyytää tarjouksia viherrakentajilta ja kilpailuttaa rakentamisurakan.

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa (PTS) pihan suunnittelutyöt, rakentamistyöt, kunnostustyöt sekä hoitotyöt jaksotetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti seuraaville 5-10 vuodelle. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa varten kartoitamme pihan suunnittelu-, rakentamis-, ja kunnostustyöt sekä olevien puiden ja pensaiden leikkaustarpeet ja hoitotoimenpiteet. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa esitetään kirjallisesti mitä toimenpiteitä minäkin vuonna tehdään, ja mitkä ovat vuosittaiset kustannukset. Pitkän tähtäimen suunnitelma soveltuu erityisesti taloyhtiöiden piha-alueiden tason säilyttämiseen ja vuosittaisten kustannusten tasaamiseen.

Pihasuunnitelman hinta riippuu suunniteltavasta kohteesta ja tehtävän suunnitelman laajuudesta. Hintaan vaikuttavat myös mm. lähtötietojen tarkkuus ja toivottu aikataulu. 

puutarhasuunnittelu ja neuvonta