Puutarhassa saattaa olla ongelmakohtia, joissa mikään ei kasva hyvin. Syitä voi olla useita: kasvupaikka on liian kalteva, puiden juuret vievät veden ja ravinteet tai jokin muu syy. Ongelman ratkaisua pohtiessamme selvitämme, löytyykö jokin sitkeä kasvi joka pärjää ko. paikalla vai tehdäänkö ongelma-alueelle jokin rakenteellinen muutos (esim. kivipinta tai pengerrys). Tavoitteena on muuntaa ja suunnitella ongelmakohta kauniiksi osaksi pihaa.

Juurikilpailu

Kaltevat pinnat

Talojen rakentamisen yhteydessä syntyy usein maaleikkauksia ja kaltevia pintoja. Kasvit eivät viihdy jyrkissä rinteissä koska ne kärsivät kuivuudesta, sadevedet valuvat pois kastelematta juuristoa. Rinteet on pengerrettävä kivillä tai betonimuurikivillä, jotta kasvit saadaan vehreytymään. Pengertämisellä saadaan myös lisää tasaista tilaa puutarhaan.

Juurikilpailu

Puiden aiheuttama juurikilpailu näivettää puun lähistössä kasvavia kasveja. Puun juuristoalueelle on vaikea istuttaa uusia kasveja, koska puiden juuret tunkeutuvat istutusalueelle. Ongelmaa voidaan osittain ratkaista asentamalla juurimatto uuden kasviryhmän reunoille tai pengertämällä istutukset ylöspäin. Pengerrysmateriaalina voidaan käyttää esim. turveharkkoja tai kivimateriaaleja. Puiden alla olevat istutukset tarvitsevat enemmän kastelua kuin juurikilpailusta ja lehtivarjostuksesta vapaat kasvit. Parhaiten pengertämättömällä juuristoalueella menestyvät maanpeittoperennat.

Juurivesat

Vanhat orapihlajat, kurtturuusut, kirsikat, kriikunat ym. uusiutuvat tekemällä juurivesoja. Tämä aiheuttaa lisätyötä mikäli vesoja nousee nurmikkoon, käytäville tai kukkapenkkeihin. Leviävät juurivesat on kitkettävä useaan kertaan kesässä pois. Ratkaisuna voi olla joko juurimaton asentaminen pensaiden ja nurmikon/kukkapenkin väliin, juurimaton levittäminen käytävän tai nurmikon alle tai  juurakon kaivaminen kokonaan pois.