Kevättalvella on hyvä aika leikata havuaitoja.  

Havuaidat tulisi leikata joka vuosi, jotta ne kasvaisivat tuuheiksi. Vuosittaisella leikkaamisella vältytään isojen oksien katkaisemiselta ja työ käy nopeasti. Kapeana pysyvän kasvuston sisäosatkin pysyvät jokavuotisen leikkaamisen ansiosta vihreinä ja terveinä. Kuusiaidan sivujen leikkaus aloitetaan jo istutusta seuraavana vuonna jolloin edellisvuoden kasvua jätetään noin 10 cm verran. Muutaman vuoden kuluttua uutta kasvustoa jätetään enää vain muutama millimetri.

Aita tulisi jättää alhaalta leveämmäksi kuin ylhäältä, jotta kaikki neulaset saavat mahdollisimman paljon valoa. Kun kuusiaita on saavuttanut riittävän korkeuden, voidaan aloittaa myös latvan jokavuotinen typistäminen.

Isoksi, vanhaksi ja harvaksi kasvanut kuusiaita joudutaan tavallisesti uusimaan kokonaan, koska paksut leikatut oksat ja rungot eivät uusiudu kuten useimmilla lehtipensailla.

kuusiaita