Maaseudulla mittakaava on suurempi ja isoille kasveille on enemmän tilaa kuin taajamissa. Uudet tuotantorakennukset ovat isoja ja ne tarvitsevat istutuksia sulautuakseen paremmin maisemaan.  Maaseudun maisemasuunnittelun haastena on luoda vehreä levollinen maisemallinen kokonaisuus joka ei haittaa tehokasta maanviljelystä. 

Kartano

Pihapiirin uudelleen jäsentely on pitkäjänteinen projekti, työ tehdään yleensä itse, silloin kun talon kiireiltä keritään. Maatilan maiseman rakentaminen on 5-10 vuoden projekti. Työ alkaa maisemasuunnittelulla, puiden kaadolla ja maarakennustöillä, sitten edetään kivirakentamiseen ja istutustöihin. Olemme vuosien saatossa suunnitelleet muutamia kartanopuistoja ja konsultoineet uudistusta tarvitsevien vanhojen maatilojen puistojen ja puutarhojen kunnostamisessa.

 

Maatilojen ja kartanoiden pihapiirien kunnostamisen syitä ja toimenpide-ehdotuksia

 • uudet tuotantorakennukset ja niihin kulkevat tiet rakennettu, jolloin uudet rakennukset ovat helposti irrallisia vanhasta pihapiiristä

  Ehdotus: uudet rakennukset maisemoidaan kasvillisuudella osaksi maatilakokonaisuutta

 • kasvillisuus on vuosien saatossa vähentynyt ja nurmikot laajenneet, mutta puistossa ei ole ryhtiä eikä ideaa

  Ehdotus: pihakokonaisuudelle on suunniteltava jonkinlainen runko ja visuaalinen idea. Isoilla pinta-aloilla puukujanteilla, puuryhmillä ja isoilla pensasaidoilla rajataan ja luodaan eri tiloja

 • kuusiaita on kasvanut liian suureksi ja kasvaa epätasaisesti 5-10 m korkeudessa

  Ehdotus: hoitamattoman, korkean kuusiaidan palautus aitamaiseksi on yleensä tehtävä liftillä ja kustannukset nousevat korkeiksi. Vanha aita voidaan uusia joko istuttamalla uusi kuusiaita muutaman metrin etäisyydelle vanhasta tai kaatamalla vanhat kuuset, poistamalla juuret ja istuttamalla uudet kuuset tilalle

 • syreenit taantuneet tikkumatoksi vuosien saatossa eli juurakko tekee paljon pientä versoa, mutta ei kunnon vahvaa runkoa

  Ehdotus:  tikkumattoa jakamalla voidaan jonnekin muualle perustaa uusi syreeniaidanne

 • nurmikoiden leikkuu ja puiston hoito vaatii liikaaa aikaa

  Ehdotus: hoitoa yksinkertaistetaan esim. palauttamalla tiettyjä alueita puistometsäksi tai otetaan takaisin viljelymaaksi

Maatilan pihapiirin kunnostamisessa edetään samalla tavalla kuin muissa puutarhan kunnostamisprojekteissa. Selvitetään tilanomistajan tarpeet ja toiveet pihapiirin suhteen. Tehdään pohjakartta ja puutarhaluonnos. Luonnostellaan uudet kulkureitit, puukujanteet ja istutukset. Merkitään poistettava kasvillisuus ja suunnitellaan uusi kasvillisuus tilalle. Tehdään realistinen toteuttamisaikataulu. Pihapiiri suunnitellaan sellaiseksi, että sitä ehditään hoitaa.

Ympäristöstä tulee levollinen, kun kunnostuksessa käytetään päärakennuksen aikakauteen sopivia kasveja, materiaalia ja muotokieltä.