Puutarhurimme hoitavat kymmeniä pihoja ja puutarhoja eri puolilla pääkaupunkiseutua. Teemme kausikukkaistutuksia, kitkemme ja kastelemme, kunnostamme istutusalueita, leikkaamme nurmikoita ja haravoimme syksyn lehdet sekä paljon muuta, aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Osassa pihoista teemme puutarhatöitä joka viikko, toisissa muutaman kerran kuukaudessa ja joissakin pihoissa käymme vain muutaman kerran vuodessa. Teemme myös yksittäisiä puutarhanhoitotöitä esim. siistimme pihan ennen juhlia. Puutarhan hoitokulut voi liittää verotuksen kotitalousvähennykseen.

Asiakkaan yhteydenoton jälkeen tutustumme hoidettavaan pihaan ja teemme kustannusarvion puutarhan hoitotyöstä. Kustannusarvioon sisältyy arvio puutarhatöihin käytettävistä työtunneista, tarvittavat materiaalit ja mahdollisesti poisvietävä puutarhajäte. Pidämme tehdyistä töistä päiväkirjaa. Laskuerittelystä asiakas näkee, mihin työtunteja on kulunut ja mitä materiaaleja on käytetty. Seuraavan vuoden kustannusarvio perustuu edellisen vuoden toteumaan.

Pitkän tähtäimen hoitosuunnitelmassa (PTS) pihan kunnostus-ja hoitotyöt jaksotetaan seuraaville 5-10 vuodelle. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa varten kartoitamme olevan kasvillisuuden kunnon ja tarvittavat hoitotoimenpiteet. Suunnitelmassa esitetään kirjallisesti mitä toimenpiteitä minäkin vuonna tehdään, ja mitkä ovat vuosittaiset kustannukset. Pitkän tähtäimen hoitosuunnitelma soveltuu erityisesti taloyhtiöille, mutta myös isoille yksityispihoille.

hoitopiha